WŁADZE LGD STOWARZYSZENIE "POŁUDNIOWA WARMIA"

Zarząd
Tomasz Piłat - Prezes Zarządu
Daniel Dobrzański - Wiceprezes Zarządu
Iwona Hudź - Sekretarz Zarządu
Jacek Kuczajowski - Skarbnik Zarządu
Dariusz Jarosiewicz - Członek Zarządu
Teresa Poważa-Jędrzejczyk - Członek Zarządu

Rada
Jerzy Laskowski - Przewodniczący
Wioletta Dobrzańska - Wiceprzewodniczący
Danuta Zielonka - Sekretarz
Jarosław Parol - Członek Rady
Jan Ordon - Członek Rady
Ewelina Storoniańska - Członek Rady
Teresa Kacperska - Członek Rady
Henryk Duda - Członek Rady
Jerzy Raczyk - Członek Rady
Jaroslaw Wojtecki - Członek Rady
Józef Maciejewski - Członek Rady
Dariusz Sarbiewski - Członek Rady
Beata Pieniak - Członek Rady

Komisja Rewizyjna
Iwona Janczara-Bloch - Przewodniczący Komisji
Regina Szpindor - Wiceprzewodniczący Komisji
Elżbieta Zacharewicz - Sekretarz Komisji


 
Strony partnerskie