TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

To działania skierowane do osób chcących lub prowadzących działalność gospodarczą. W ramach tego działania można składać wnioski na inwestycje związane z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorst. Wnioskowana wysokość pomocy od 100 000 zł do 300 000 zł.

 

STATUS NABORU ZAMKNIĘTY
Informacja o naborze --do pobrania--
Kryteria wyboru operacji --do pobrania--
Oświadczenie o spełnianiu warunków konkursu --do pobrania--
Wykaz niebędnych dokumentów --do pobrania--
Wniosek o dofinansowanie --do pobrania--
Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy --do pobrania--
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 --do pobrania--

Ksiega wizualizacji PROW 

 

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 

Ekonomiczny Plan Operacji --do pobrania--
Instrukcja wypełniania - Ekonomiczny Plan --do pobrania--Aktualne wnioski, instrukcje oraz dokumenty pomocnicze znajdują się tutaj


KONKURSY

IV/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-312/2013
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania


III/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-312/2012
Lista operacji wybranych do dofinansowania

powrót

 
Strony partnerskie