RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

To działania skierowane dla rolników i domowników. W ramach tego działania można składać wnioski na działania nie rolnicze, których prowadzenie związane jest z gospodarstwem. Wnioskowana wysokość pomocy nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 

STATUS NABORU ZAMKNIĘTY
Informacja o naborze --do pobrania--
Kryteria wyboru operacji --do pobrania--
Oświadczenie o spełnianiu warunków konkursu --do pobrania--
Wykaz niebędnych dokumentów --do pobrania--
Wniosek o dofinansowanie --do pobrania--
Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy --do pobrania--
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 --do pobrania--

 

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

 

Ekonomiczny Plan Operacji dla wniosków --do pobrania--
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji --do pobrania--

Ksiega wizualizacji PROW 


Aktualne wnioski, instrukcje oraz dokumenty pomocnicze znajdują się tutaj
KONKURSY

IV/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-311/2013
Lista operacji wybranych do dofinansowania


III/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-311/2012
Lista operacji wybranych do dofinansowania

powrót

 

 

 
Strony partnerskie