MALE PROJEKTY

To działania skierowane do osób fizycznych, organizacji pozarządowych posiadających KRS oraz jst. W ramach tego działania można sfinansować inicjatywy wykorzystujące lokalne zasoby, a zwłaszcza wartości przyrodnicze i kulturowe obszaru. Wnioskowana wysokość pomocy nie przekracza kwoty 50 000zł, całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4 500 zł, ale nie więcej niż 100 000 zł. Limit na jednego beneficjenta to 200 000 zł, wyłączając osoby prowadzące działalność gospodarczą dla których limit wynosi 50 000 zł.

 

STATUS NABORU ZAMKNIĘTY
Informacja o naborze --do pobrania--
Kryteria wyboru operacji --do pobrania--
Oświadczenie o spełnianiu warunków konkursu --do pobrania--
Wykaz niebędnych dokumentów --do pobrania--
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez lgd dla działania małe projekty --do pobrania--
Wniosek o dofinansowanie (Wymagana najnowsza wersja ADOBE READER) --do pobrania--
Instrukcja wypelniania wniosku --do pobrania--
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) --do pobrania--
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych --do pobrania--

Ksiega wizualizacji PROW 

 KONKURSY

VII/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2014
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania


VI/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2013
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania


V/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2012
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania


IV/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2011
Lista zlozonych projektów
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 
Strony partnerskie