ARCHIWUMDni Otwarte Funduszy Europejskich - akcja promocyjna

W imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. "Dni Otwarte Funduszy Europejskich", która odbywać się będzie od 07 do 10 maja 2015 roku. Udział w akcji promocyjnej polega na zorganizowaniu Dnia Otwartego swojego projektu dla mieszkańców regionu trwającego co najmniej jeden dzień we wskazanym powyżej terminie. Przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowywane z Funduszy Europejskich poprawiają jakość życia nas wszystkich. Dzięki udziałowi w Dniach Otwartych uzyskają Państwo możliwość dodatkowej promocji swojego projektu. Staniecie się Państwo ponadto uczestnikami ogólnopolskiej akcji organizowanej pod wspólnym szyldem.


W przypadku zainteresowania udziałem w akcji, zapraszamy na stronę akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich - www.dniotwarte.eu - w celu zapoznania się z regulaminem oraz wypełnieniem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17.04.2015 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 521 92 76 bądź adresem e-mail: jolanta.kaczynska@warmia.mazury.pl u Pani Jolanty Kaczyńskiej.


16.04.2015r.Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ponownie zaprasza na dziennikarskie warsztaty telewizyjne

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań dziennikarskich, nabycia wiedzy i umiejętności reporterskich, a co najważniejsze ćwiczenia ich w praktyce.
Zapraszamy młodzież z obszaru LGD Południowa Warmia, czyli gmin: Barczewo, Biskupiec, Kolno, Olsztynek, Purda, Sorkwity i Stawiguda. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonego dziennikarza telewizyjnego oraz operatora i montażysty, w małych, maksymalnie 10-osobowych grupach. Spotkania będą się odbywały w Barczewie w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego (ul. Mickiewicza 13), w okresie styczeń - luty 20145 r. Podczas 2 spotkań Uczestnicy dowiedzą się między innymi jak wygląda praca w telewizji oraz jak przygotować się do reportażu i umiejętnie go przeprowadzić. Każdy z Uczestników będzie miał szansę sprawdzenia się w roli dziennikarza.
Zgłoszenia na bezpłatne warsztaty dziennikarskie są przyjmowane do 27.01.2015 r. pod adresem: lgd@poludniowawarmia.pl bądź telefonicznie 89 674 04 85 lub 503 169 633. Informacji na temat warsztatów udziela Iwona Hudź pod wskazanymi numerami.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


22.01.2015r.SZKOLENIE - Mapowanie lokalnych zasobów

Szanowni Państwo,

Rok 2015 jest początkiem wielu istotnych działań i programów mających wpływ na kolejne lata funkcjonowania m.in. Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich. Musimy przygotować nowe strategie, zaplanować w nich wszystko, co jest istotne w gminach na terenie naszego działania w oparciu o potrzeby mieszkańców, stanąć do konkursu i uzyskać środki realizację przedsięwzięć przez kolejne lata. Ponieważ jest to początek nowej perspektywy finansowania z budżetu unijnego, nadal brakuje dokumentów i szczegółowych wytycznych dotyczących naszej najbliższej przyszłości. Zbliża się trudny okres dla Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich. Już w 2014 roku rozpoczęliśmy działania przygotowujące do tworzenia strategii na lata 2015-2020 i kontynuujemy je w tym roku.


Zapraszamy na szkolenie skierowane do lokalnych liderów. Chcielibyśmy zapoznać Państwa z zagadnieniami dotyczącymi Mapowania lokalnych zasobów metody i techniki stosowane w ocenie potencjału obszaru, metody aktywizacji mieszkańców w procesie konstrukcji dokumentów strategicznych, identyfikacja luk i szans rozwojowych obszaru, dobre praktyki.

Szkolenie odbędzie się w 15 stycznia 2015 roku (czwartek) w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie (ul. Olsztyńska 5). Początek o godzinie 9:00.

Zapraszamy serdecznie. Obecność Państwa jest bardzo ważna.

Na zgłoszenia czekamy: mail: lgd@poludniowawarmia.pl lub pod numerem telefonu 503 16 96 33.


07.01.2015r.ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE! - ZMIANA

W dniu 28.11.2014r spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Gminie Gietrzwałd odbędzie się w Domu Kultury w Biesalu, godziny bez zmian.

26.11.2014r.ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE!


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” serdecznie zaprasza lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju do współpracy przy opracowaniu nowej Strategii na lata 2014-2020.

Spotkania odbywać się będa w dniach:
27 listopad 2014 r.(czwartek)
10:00 – 13:00 Gmina Kolno (Gminny Ośrodek Kultury w Bęsi)
14:00 – 17:00 Gmina Biskupiec (sala w Urzędzie Miejskim w Biskupcu)

28 listopad 2014 r. (piatek)
09:00 – 12:00 Gmina Sorkwity (sala Urzędu Gminy w Sorwitach)
15:00 – 18:00 Gmina Gietrzwałd (Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie)

Na ww. spotkaniach zaprezentowany zostana wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na naszym obszarze oraz ogólne założenia dokumentu, główne cele i kierunki zadań strategicznych. Każdy, kto weźmie udział w spotkaniu będzie mógł brać aktywny udział w dyskusji (zgłaszanie uwag, opinii i wniosków). Państwa uwagi zostaną zebrane i będą wzięte pod uwagę podczas tworzenia projektu dokumentu. Planowane spotkania są elementem konsultacji społecznych na temat założeń do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach.
Serdecznie zapraszam wszystkich

Prezes Zarzadu
LGD „Południowa Warmia”
Tomasz Piłat

19.11.2014r.Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zaprasza na dziennikarskie warsztaty telewizyjneUczestnicy warsztatów będą mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań dziennikarskich, nabycia wiedzy i umiejętności reporterskich, a co najważniejsze ćwiczenia ich w praktyce. Zapraszamy młodzież z obszaru LGD ?Południowa Warmia, czyli gmin: Barczewo, Biskupiec, Kolno, Olsztynek, Purda, Sorkwity i Stawiguda. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonego dziennikarza telewizyjnego oraz operatora i montażysty, w małych, maksymalnie 10-osobowych grupach. Spotkania będą się odbywały w Barczewie w Galerii Sztuki Synagoga, w okresie listopad - grudzień 2014 r. Podczas 2 spotkań Uczestnicy dowiedzą się między innymi jak wygląda praca w telewizji oraz jak przygotować się do reportażu i umiejętnie go przeprowadzić. Każdy z Uczestników będzie miał szansę sprawdzenia się w roli dziennikarza. Zgłoszenia na bezpłatne warsztaty dziennikarskie są przyjmowane do 24.11.2014 r. pod adresem: lgd@poludniowawarmia.pl bądź telefonicznie 89 674 04 85 lub 503 169 633. Informacji na temat warsztatów udziela Iwona Hudź pod wskazanymi numerami.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PLAKAT

17.11.2014r.ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE!


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” serdecznie zaprasza lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju do współpracy przy opracowaniu nowej Strategii na lata 2014-2020.

Spotkania odbywać się będą w dniach:
13 listopad 2014 r.(czwartek)
10:00 – 13:00 Gmina Purda (sala OSP w Purdzie)
14:00 – 17:00 Gmina Barczewo (sala w budynku Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Barczewie)

14 listopad 2014 r. (piątek)
10:00 – 13:00 Gmina Stawiguda (sala okrągła Urzędu Gminy w Stawigudzie)
14:00 – 17:00 Gmina Olsztynek (sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Olsztynku)

--więcej--

06.11.2014r.Zapraszamy na Rajd RowerowyRajd odbędzie się w sobotę 18 październik 2014 roku w Barczewie
Zbiórka planowana jest na godz. 10:00.
Start oraz meta rajdu będzie usytuowana przy Straży Pożarnej w Barczewie.

Celem rajdu jest propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu, oraz ma za zadanie nauczenia dzieci i młodzież zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, korzystania z kamizelek i opasek odblaskowych, żeby być bardziej widocznym na drodze, oraz po zmierzchu oświetlenia roweru. Pragniemy, aby Państwo mile i przyjemnie spędzili czas podziwiając uroki mazurskiej przyrody oraz upowszechnili wiedzę o szlakach i ścieżkach rowerowych.

Zgłoszenie - osoba pełnoletnia
Zgłoszenie - osoba niepełnoletnia
Regulamin
Plakat

08.10.2014r.Ankieta ewaluacyjna dla mieszkańców i członków LGD


Prosimy mieszkańców z obszaru działania naszego stowarzyszenia, o wypełnienie i przesyłanie do biura LGD Południowa Warmia ankiety ewaluacyjnej oraz ankiety o LGD (Ankiety można pobrać z poniżej). Na podstawie wypełnionych ankiet powstanie raport ewaluacyjny oraz raport z badania opinii mieszkańców obszaru LSR. Państwa uwagi zostaną uwzględnione podczas tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Ankieta ewaluacyjna
Ankieta dla beneficjentów

Dziękujemy za wypełnienie ankiet!

10.09.2014r.Zapraszamy na Rajd RowerowyRajd odbędzie się w sobotę 20 września 2014 roku w Stawigudzie
Zbiórka planowana jest na godz. 10:00.
Start oraz meta rajdu będzie usytuowana przy Urzędzie Gminy Stawiguda.

Trasa naszego rajdu liczy ok. 16 km, będzie przebiegać: Stawiguda - Las Łański - Stawiguda. Zainteresowane osoby, prosimy, aby zapoznały się z regulaminem oraz wysłały drogą elektroniczną wypełnione zgłoszenie lub zgłosiły się telefonicznie pod numerem telefonu 89 674 04 85 lub 508 701 237 lub 89 512 65 81 (szczegóły na plakacie).

Zgłoszenia przyjmujemy do 18.09.2014 roku. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Maksymalna liczba uczestników rajdu to 50 osób.
Wszelkich informacji udziela Anna Anielska, tel. 89 674 04 85 lub 508 701 237.

Celem rajdu jest propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu, oraz ma za zadanie nauczenia dzieci i młodzież zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, korzystania z kamizelek i opasek odblaskowych, żeby być bardziej widocznym na drodze, oraz po zmierzchu oświetlenia roweru. Pragniemy, aby Państwo mile i przyjemnie spędzili czas podziwiając uroki mazurskiej przyrody oraz upowszechnili wiedzę o szlakach i ścieżkach rowerowych.

Zgłoszenie - osoba pełnoletnia
Zgloszenie - osoba niepełnoletnia
Regulamin
Plakat

08.09.2014r.LGD „Mazurskie Morze” i LGD „Południowa Warmia” zapraszają na Regaty Żeglarskie Oldtimerów Powrót Galindów.Impreza odbędzie się 27.09. 2014 r. (sobota), w godz. 8.30-22.00. Miejscem spotkania żeglarzy i fanów tej dyscypliny sportowej będzie Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach przy ul. Kajki 84. Osoby zainteresowane udziałem w regatach, prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wysłanie deklaracji uczestnictwa na adres e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl lub biuro@lgd.mazurskiemorze.pl i w dniu imprezy wypełnienie zgłoszenia o udziale w regatach u wyznaczonego sędziego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:
Regulamin Regat
Deklaracja

08.09.2014r.CO Z TYM OLSZTYNEM?

Koleżanki i Koledzy. W imieniu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, w porozumieniu z Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz z „Gazetą Olsztyńską”, serdecznie zapraszam wszystkich na otwartą dyskusję pod hasłem:

CO Z TYM OLSZTYNEM?

--więcej--

12.08.2014r.Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „POŁUDNIOWA WARMIA” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów (nabór nr VIII/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2014)

KONKURS TEMATYCZNY „DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I PRZYRODNICZE”

--więcej--

31.07.2014r.LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA, W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD "POŁUDNIOWA WARMIA" w ramach konkursu nr V/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-313/2014 w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI Limit dostępnych środków w naborze 473 903,66 zł


V/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-313/2014
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania

31.07.2014r.LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA, W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD "POŁUDNIOWA WARMIA" w ramach konkursu nr V/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-311/2014 w ramach działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Limit dostępnych środków w naborze 354 637,40 zł


V/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-311/2014
Lista operacji wybranych do dofinansowania

31.07.2014r.LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA, W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD "POŁUDNIOWA WARMIA" w ramach konkursu nr V/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-312/2014 w ramach działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Limit dostępnych środków w naborze 460 000,00 zł

V/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-312/2014
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania

31.07.2014r.LISTA OPERACJI WYBRANYCH i NIEWYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA, W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD "POŁUDNIOWA WARMIA" w ramach konkursu nr VII/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2014 w ramach działania MAŁE PROJEKTY Limit dostępnych środków w naborze 362.456,57 zł


VII/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2014
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania

17.06.2014r.VII Warmiński Kiermas Tradycji Dialogu Zabawy Bałdy, 5 lipca 2014r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Warmińskim Kiermasie Tradycji, Dialogu, Zabawy, który odbędzie się 5 lipca 2014 r. w Bałdach (gmina Purda). Kiermas odbywa się co roku przy Trakcie Biskupim, w historycznym miejscu, gdzie zrekonstruowano fragment dawnego traktu łączącego Warszawę z Lidzbarkiem Warmińskim, obok symbolicznych Wrót Warmii.

ZAPROSZENIE
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

10.06.2014r.Zapraszamy na Rajd Rowerowy - BĘSIA

Wszystkich miłośników dwóch kółek z terenu Gminy Kolno zapraszamy na rajd rowerowy dla dużych i małych, młodych i mniej młodych.

Udział w rajdzie jest bezpłatny! Dla wszystkich zgłoszonych uczestników zapewnimy kamizelkę i opaskę odblaskową na stracie, a na mecie poczęstunek i drobny upominek.


Rajd odbędzie się w sobotę 14 czerwca 2014 roku w Bęsi


---więcej---

09.06.2014r.Zapraszamy na Rajd Rowerowy

Wszystkich miłośników dwóch kółek z terenu Gminy Olsztynek zapraszamy na rajd rowerowy dla dużych i małych, młodych i mniej młodych.

Udział w rajdzie jest bezpłatny! Dla wszystkich zgłoszonych uczestników zapewnimy kamizelkę i opaskę odblaskową na stracie, a na mecie poczęstunek i drobny upominek.


Rajd odbędzie się w sobotę 7 czerwca 2014 roku w Olsztynku

---więcej---

28.05.2014r.Zapraszamy na Rajd Rowerowy

Wszystkich miłośników dwóch kółek z terenu Gminy Purda zapraszamy na rajd rowerowy dla dużych i małych, młodych i mniej młodych.

Udział w rajdzie jest bezpłatny! Dla wszystkich zgłoszonych uczestników zapewnimy kamizelkę i opaskę odblaskową na starcie, a na mecie poczęstunek i drobny upominek.


Rajd odbędzie się w sobotę 31 maja 2014 roku w Butrynach.

---więcej---

19.05.2014r.NABORY WNIOSKÓW

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:

1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - (nabór nr V/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-311/2014)
2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - (nabór nr V/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-312/2014)
3. „Odnowa i rozwój wsi” - (nabór nr V/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-313/2014)

16.05.2014r.Relacja z III Forum Liderów Południowej Warmii

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym w Zalesiu w dniach 10-11 maja 2014 r. W trakcie Forum Wojciech Charewicz oraz Aleksandra Czarnecka-Kamińska opowiadali uczestnikom o zdrowym żywieniu oraz zapoznali ich z podstawami tradycyjnej kuchni warmińskiej. Liderzy mieli okazje spróbować swych sił w przygotowywaniu tradycyjnych dań warmińskich. W kolejnej części uczestnicy Forum uczyli się od siebie. Pani Irenka pokazywała co można, w krótkim czasie, zrobić na szydełku, natomiast Pani Alicja zadziwiała nas cudami z quillingu. Liderzy sami sprawdzili, że nie jest to takie trudne na jakie wygląda. W kolejnym dniu uczestnicy Forum spotkali się z Łukaszem Ruch, który przybliżył im tajniki gwary warmińskiej – ta sprawiła nam wiele radości ale i nieco trudności.

Forum spotkało się z pozytywnym odbiorem liderów oraz zaciekawieniem gości Ośrodka w Zalesiu.

Forum to potwierdziło, że w środowiskach wiejskich istnieje potrzeba działania. III Forum Liderów Południowej Warmii to kolejne, ale nie ostatnie spotkanie kreatywnych i aktywnych liderów Południowej Warmii. Już planujemy kolejne.

Zapraszamy do galerii.

13.05.2014r.ZAPRASZAMY NA III FORUM LIDERÓW POŁUDNIOWEJ WARMII

Osoby aktywne, działające na rzecz swoich „małych ojczyzn”, angażujące się w pracę społeczną na obszarze Południowej Warmii z dziećmi, młodzieżą czy osobami starszymi, chcące nawiązać nowe kontakty i dowiedzieć się więcej na temat sposobów realizacji działań lokalnych, mające pomysły na nowe inicjatywy zapraszamy do udziału w III Forum Liderów Południowej Warmii, które odbędzie się 10–11 maj 2014 r. w ośrodku Zalesie Mazury Active SPA (Zalesie 12, gm. Barczewo).

W programie forum (sobota od godz. 10:30 do niedzieli do godziny 13:30) przewidziano warsztaty, dyskusje, prace w grupach oraz dyskusje nad kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

Osoby chętne bardzo prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres lgd@poludniowawarmia.pl do dnia 29.04.2014 r. Formularz zgłoszenia oraz program w załączeniu.
Wszelkich informacji na temat Forum udziela Iwona Hudź na numerami telefonów 89 674 04 85 lub 503 16 96 33.

Udział jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały. Dojazd uczestników do miejsca spotkania na koszt własny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

23.04.2014r.ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNE!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Południowa Warmia” ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w serii spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów .

--więcej--


01.04.2014r.NABÓR WNIOSKÓW - MAŁE PROJEKTY (nabór nr VII/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2014)

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów (nabór nr VII/LGDPW/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2014)

--więcej--

26.03.2014r.Ankieta monitorująca

Dziękujemy Państwu za duże zainteresowanie konkursami i gratulujemy udanych realizacji projektów dofinansowanych ze środków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”. Dzięki Państwa aktywności i dotychczasowej współpracy udało się zakontraktować ponad 60% środków z naszego budżetu, a dalsze projekty czekają na realizacje oraz nowe konkursy.
--więcej--

18.03.2014r.Ferie zimowe w Sztutowie nad Morzem

Fundacja Ratujmy Życie, Bartosze 10c, 19-300 Ełk wraz z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie organizuje 10-dniowe ferie zimowe 2014 r. dla dzieci rolników objętych ubezpieczeniem i świadczeniami KRUS.

--więcej--

20.12.2013r.Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 16.12.2013r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 9:00-13:00.

Adres siedziby:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
ul. Mickiewicza 40
11-010 Barczewo

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 89 521 93 86.

Serdecznie zapraszamy.


02.12.2013r.Młodzi dziennikarze zostaną nagrodzeni

Już 11 grudnia (środa) o godzinie 17:00 w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (ul. Mickiewicza 13) odbędzie się uroczyste zakończenie warsztatów Młodzieżowej Szkoły Dziennikarstwa, w której uczestniczyła wyjątkowo zdolna młodzież z obszaru LGD „Południowa Warmia”. Podczas spotkania nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za najlepsze i najciekawsze wywiady przygotowane przez młodych dziennikarzy.
Serdecznie zapraszamy!

02.12.2013r.Wystawa prac młodych

Kreatywne spojrzenie na świat. Ambitna i twórcza młodzież. Piękno Południowej Warmii. To wszystko w jednym miejscu!

W Galerii Sztuki Synagoga w Barczewie 20 września 2013 r. o godz. 18.00 odbył się wernisaż wystawy zdjęć wykonanych przez młodzież uczestniczącą w warsztatach fotograficznych pt. „Piękno wokół mnie”.
--więcej--

17.09.2013r.Młodzież wiejska ma oko

Kreatywne spojrzenie na świat. Ambitna i twórcza młodzież. Piękno Południowej Warmii. To wszystko w jednym miejscu!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zaprasza na wernisaż wystawy zdjęć wykonanych przez młodzież uczestniczącą w warsztatach fotograficznych pt. „Piękno wokół mnie”, który odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 18.00 w Galerii Sztuki SYNAGOGA w Barczewie.

Od maja młodzi pasjonaci fotografii zgłębiali wiedzę na temat tajników profesjonalnie wykonanych zdjęć, uczyli się innego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość podczas zajęć w plenerze, a także sami mierzyli się z obiektywem aparatu próbując uchwycić piękno w tym, co mijamy na co dzień. Udowodnili, że wolny czas można spędzić w twórczy sposób, a swoimi pracami wzbudzili w wielu refleksję o niezwykłości miejsca, w którym mieszkamy, rozwijamy się, pracujemy.

Młodzież wiejska ma swoje pasje! Jest zdolna i kreatyna! Dowiedzie tego sama prezentując niezwykłe prace 20 września 2013 r. w Galerii Sztuki SYNAGOGA w Barczewie.

Podczas wernisażu nastąpi ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze zdjęcia oraz wręczenie nagród.

Przedsmak tego, co można będzie zobaczyć na www.facebook.com Spotkania Fotograficzne Art.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja prasowa
Plakat
Zaproszenie

17.09.2013r. 
Strony partnerskie