Ośrodek Działaj Lokalnie

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach szkoleniowych dotyczących konkursu „Działaj Lokalnie”. Nabór wniosków rusza 1 maja i będzie trwał do 31 maja. Konkurs i spotkanie szkoleniowe dedykowane są dla następujących beneficjentów z naszego terenu działania (8 gmin):

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników),

 • oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej,

 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie przy wsparciu LGD „Południowa Warmia”.


Terminy i miejsca spotkań:

Lp. Nazwa Gminy Termin spotkania wraz z
godzinami spotkania
Miejsce spotkania (adres)
1. Barczewo 05.05.2016 r. godz. 17-19 Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Olsztyńska 5, 11-010 Barczewo
2. Stawiguda 09.05.2016 r. godz. 17-19 Urząd Gminy Stawiguda,
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
3. Gietrzwałd 10.05.2016 r. godz. 17-19 Centrum Edukacji i Promocji,
Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd
4. Biskupiec 11.05.2016 r. godz. 17-19 Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu,
ul. Armii Krajowej 1, 11-300 Biskupiec
5. Kolno 12.05.2016 r. godz. 17-19 Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie,
11-311 Kolno
6. Olsztynek 16.05.2016 r. godz. 17-19 Urząd Miejski w Olsztynku,
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
7. Pasym 17.05.2016 r. godz. 17-19 Miejski Ośrodek Kultury,
ul. Rynek 10A, 12-130 Pasym
8. Purda 18.05.2016 r. godz. 17-19 Ochotnicza Straży Pożarna w Purdzie,
11-030 Purda

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.dzialajlokalnie.poludniowawarmia.pl
Szanowni Państwo Mieszkańcy, Turyści i Goście

W imieniu swoim i wszystkich uczestników akcji sprzątania brzegów jeziora Gim chcemy bardzo serdecznie podziękować Państwu za czynny udział. Okazało się, że spontaniczna akcja zainteresowała przeszło 40 uczestników, którzy w wolny dzień podjęli się trudnego zadania uporządkowania brzegów jeziora. Bardzo cenne było wsparcie dwóch Nadleśnictw – Nowe Ramuki i Jedwabno oraz Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki, dzięki którym zebrane śmieci natychmiast zostały zwiezione do kontenera (i obok kontenera ponieważ było ich niestety znacznie więcej) dostarczonego przez Gminę Purda. To czego nie daliśmy rady przynieść w workach do najbliższej drogi było ładowane do łodzi przez straż rybacką. Taka logistyka jest bardzo dobrym przykładem współpracy różnych organizacji działających na tym samym terenie, którym zależy na zachowaniu piękna czystej przyrody. Wszystko to ma również aspekt edukacyjny, chociaż wiemy, że w tego typu akcjach nie biorą udziału ci co śmiecą.

W sprzątaniu wzięli udział mieszkańcy sołectwa Nowa Kaletka jak również turyści i osoby posiadające domki letniskowe nad jeziorem Gim. Cieszy bardzo duży udział dzieci, które swoją energią zachęcały do większego wysiłku dorosłych i spowodowały, że sprzątanie miało charakter ciekawej wycieczki brzegiem jeziora, w trakcie której można było odkryć mniej ciekawe rzeczy pozostawione przez niewychowanych ludzi. Dziękujemy za pomoc, która pozwoliła na ułatwienie akcji uprzątnięcia śmieci znad jeziora Gim w postaci zebrania ich w jednym miejscu oraz ich odbioru. Dzięki tej akcji, mieszkańcy oraz turyści wiedzą, że poza nimi są również inni użytkownicy jeziora Gim, którym zależy na zachowaniu jego nieskażonych walorów przyrodniczych.

Duże podziękowanie należy się również wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania poczęstunku, zwłaszcza za znakomitą grochówkę, która była ukoronowaniem całej akcji i zachętą na przyszłość.


   
 
   

Tomasz Piłat
Sołtys Nowej Kaletki

Tomasz Piłat
Prezes LGR Pojezierze Olsztyńskie

19.04.2016 r.Sprzątanie brzegów Jeziora Gim!


Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie wraz z Sołectwem Nowa Kaletka, zapraszają na "Sprzątanie brzegów Jeziora Gim". Akcja odbędzie się 16.04.2016 r. o godzinie 10.11.04.2016 r.Awaria serwerów


Dnia 27.02.2016 r. firma, która zajmowała się hostingiem naszej strony internetowej oraz obsługą naszej domeny poludniowawarmia.pl stała się celem ataku w efekcie, którego straciliśmy dostęp do naszej strony oraz maili. W związku z wynikłą sytuacją oraz niewystarczającymi, w naszym mniemaniu działaniami, Grupy AdWeb mających na celu przywrócenie stanu sprzed dnia 27.02 postanowiliśmy zakończyć z nimi współpracę. Od dzisiaj, tj. 23.03.2016 r. mamy nowego usługodawcę usług hostingowych. Strona będzie już działać bez żadnych opóźnień i zgrzytów. Nasze maile kontaktowe powinny również działać już bezbłędnie.


Zarząd LGD
„Południowa Warmia"

23.03.2016r.Przypomnienie dla beneficjentów o konieczności złożenia ankiety monitorującej


Dziękujemy Państwu za duże zainteresowanie konkursami i gratulujemy udanych realizacji projektów dofinansowanych ze środków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.

Każde wydatkowanie środków finansowych oprócz możliwości realizacji pomysłów nałożyło na Beneficjentów także obowiązki, z których należy się wywiązać. Jednym z nich jest konieczność wypełnienia i przesłania ankiety monitorującej. LGD „Południowa Warmia” w celu ułatwienia spełnienia tego warunku prześle do Państwa ankiety w formie papierowej. Ankietę tę można również pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić ją elektronicznie, wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura LGD.

Konieczność wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do siedziby LGD „Południowa Warmia” wynika również z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy. Ankietę monitorującą należy dostarczyć do biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” w przypadku uzyskania płatności ostatecznej 14 dni od momentu otrzymania niniejszej ankiety. Prosimy o wypełnienie jej na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Jeżeli w trakcie wypełniania ankiety pojawią się jakiekolwiek pytania i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem pod numerem 89 674 04 85, bądź mailowy na adres: lgd@poludniowawarmia.pl.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” chce również stworzyć bazę zrealizowanych projektów ze swego obszaru, które będą opublikowane na naszej stronie www.poludniwawarmia.pl w celach promocyjnych oraz przedstawienia dobrych praktyk racjonalnego wykorzystania środków unijnych. Dlatego prosimy o dostarczenie wraz z ankietą monitorującą od 4 do 10 zdjęć pokazujących realizację Państwa projektu (najlepiej jeżeli zdjęcia będą w formie elektronicznej). Z chwilą dostarczenia zdjęć beneficjent wyraża zgodę na ich publikację oraz przenosi nieodpłatnie na Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” autorskie prawa do przekazanych fotografii umożliwiające ich nieodpłatne opublikowanie w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych.

Z góry dziękujemy za wypełnienie i przesłanie ankiet oraz zachęcamy do udziału w konkursach oraz innych inicjatywach realizowanych przez LGD „Południowa Warmia”.


Zarząd LGD
„Południowa Warmia"

 • Ankieta monitorująca
 • 03.02.2016r.  W dniu 14.01.2016 r. biuro LGD Południowa Warmia w Barczewie będzie nieczynne!


  W związku ze spotkaniem szkoleniowym dla nowych Ośrodków Działaj Lokalnie (14-15.01.2016) w czwartek (14.01) biuro LGD w Barczewie będzie nieczynne.


  12.01.2016r.  Nasza nowa LSR


  W dniu 31 grudnia 2015 roku złożyliśmy wniosek o środki aplikacyjne na okres programowania 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Teraz Urząd ma około 3 miesiące na ocenę złożonych wniosków. Głównym załącznikiem do wniosku była Lokalna Strategia Rozwoju przyjęta przez Walne Zebranie Członków w dniu 30 grudnia 2015 roku.


  Zapraszamy do zapoznania się z LSR na lata 2014-2020.


  Zarząd LGD „Południowa Warmia”


  12.01.2016r.  W dniu 24.12.2015 wsystkie biura LGD Południowa Warmia będą nieczynne


  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" życzy wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech uśmiech towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe myśli spełniają się w każdym momencie!


  Dyżur telefoniczny pod numerem 502 467 674  14.12.2015r.  W dniu 08.12.2015 biuro LGD w Barczewie będzie nieczynne


  W związku ze spotkaniem przedstawicieli sektora rybackiego, które odbędzie się w Łajsach, w dniu 08.12.2015 r. nasze biuro w Barczewie będzie nieczynne. Spotkanie będzie dotyczyć rybackiej częsci Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014-2020.


  07.12.2015r.  LGD Południowa Warmia ma dodatkowe fundusze  W czwartek 5 listopada br. Biuro LGD Południowa Warmia w Łajsach odwiedzili przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z Warszawy. Akademia jest realizatorem programu „Działaj lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wizyta związana była ze złożonym wnioskiem przez LGD do programu „Działaj lokalnie”. W trakcie spotkania rozmawiano o realizacji różnych projektów, współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami oraz gotowości do realizacji kolejnych projektów.


  19 listopada 2105 roku Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłosiła wyniki konkursu na tzw. Ośrodki Działaj Lokalnie, które otrzymają środki finansowe na granty dla organizacji pozarządowych na swoim terenie. Spośród 68 organizacji startujących w konkursie krajowym, wybrano 5 w tym znalazła się Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”. Zadowolone mogą być zatem organizacje pozarządowe z terenu LGD „Południowa Warmia”, gdyż już w 2016r zostaną ogłoszone nabory wniosków na realizację zadań. O szczegółach i szkoleniach przed naborami wniosków poinformujemy na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl. Będą to dodatkowe środki na projekty realizowane na obszarze naszego LGD.


  24.11.2015r.  Oznakowanie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – Gmina Olsztynek


  Mamy przyjemność poinformować, że zakończyliśmy wczoraj realizację zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Oznakowanie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – Gmina Olsztynek. Realizacja tego zadania miała umożliwić szerszy dostęp do informacji o wydarzeniach I Wojny Światowej, pogłębić wiedzę historyczną mieszkańców jak i turystów odwiedzających gminę Olsztynek a ponadto przybliżyć wszystkim zainteresowanym temat złożoności dziedzictwa historycznego. Postawiliśmy w sumie 4 tablice. Pierwsza zlokalizowana jest przy śladach pomnika bitwy pod Tannenbergiem, późniejszego Mauzoleum Paula von Hindenburga. Druga znajduje się na cmentarzu w Jagiełku, trzecia w Mierkach: cmentarz wojenny ze szczątkami 183 żołnierzy niemieckich i 213 rosyjskich. Ostatnia znajduje się w Kurkach, w kościele parafialnym tablica pamiątkowa z nazwiskami mieszkańców wsi poległych w czasie I wojny. Niezmiernie się cieszymy, że mieliśmy możliwość realizować tak ważne dla lokalnej społeczności zadanie. Niebyło by to możliwe gdyby nie finansowane jakie otrzymaliśmy ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 10 000 zł.

  10.11.2015r.  Relacja z otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LGD PW)


  W dniach od 02 września do 17 września 2015 roku, przy udziale pracowników LGD PW, z prezesem Tomaszem Piłatem na czele, przeprowadzono osiem otwartych spotkań konsultacyjnych - po jednym w każdej z członkowskich gmin: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda. Spotkania dotyczyły tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Podczas warsztatowej części spotkania przedstawiono uczestnikom przygotowaną diagnozę obszaru. W części warsztatowej zaprezentowano metodologię przeprowadzenia analizy SWOT a następnie uczestnicy wykonali własną analizę obszaru. Na koniec spotkania wspólnie z mieszkańcami opracowano projekt celów LSR na nadchodzące lata. Każda zgłoszona przez uczestników uwaga została zapisana i przekazana LGD Południowa Warmia do analizy i ewentualnego ujęcia w strategii.


  W spotkaniach uczestniczyły łącznie 78 osoby: mieszkańcy, przedsiębiorcy, bezrobotni, młodzież, przedstawiciele sektora pozarządowego, przedstawiciele samorządów, powiatów, przedstawiciele otoczenia biznesu, sołtysi.


  Lokalna Strategia Rozwoju jest najważniejszym dokumentem określającym cele, metody oraz sposoby realizacji zadań stawianych przed lokalnymi grupami działania na lata 2014-2020. Partycypacja mieszkańców w tworzenia zapisów LSR jest niezwykle ważna, gdyż to właśnie zaspokajanie ich potrzeb będzie wpływać na rozwój naszego regionu i poprawę jakości życia.


  Poniżej publikujemy uwagi zebrane podczas konsultacji, za wszystkie serdecznie dziękujemy i liczymy, że w dalszym procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju również będą Państwo aktywnie uczestniczyć. • Uwagi zgłoszone podczas spotkań konsultacyjnych

 • Galeria


  Spotknie LSR Barczewo


  Spotkanie LSR Pasym


  Spotknie LSR Stawiguda


  Spotkanie LSR Purda


  Spotknie LSR Olsztynek


  Spotkanie LSR Kolno


  Spotknie LSR Gietrzwałd


  Spotkanie LSR Biskupiec

  15.10.2015r.  Otwarte seminarium naukowe pt. "Rola Lokalnych Grup Działania w rozwoju polskiej wsi"


  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na otwarte seminarium naukowe pt. "Rola Lokalnych Grup Działania w rozwoju polskiej wsi", które odbędzie się

  18 września 2015 r.
  na terenie gospodarstw rolnego "ROLŁAJSY", Łajsy 3, gm. Gietrzwałd.


  Poniżej do pobrania program seminarium.


  Organizator prosi o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 17.09.2015 r. na adres akowal@uwm.edu.pl

 • Program seminarium

 • 15.09.2015r.
  Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie
  „Warmińsko-Mazurskie Centrum Partnerstw Lokalnych”,
  realizowanym w ramach programu FIO MP i PS.


  Celem realizacji projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu publicznym województwa warmińsko – mazurskim poprzez transfer wiedzy i doświadczeń, wdrożenie nowych instrumentów współpracy i demokracji obywatelskiej.


  Pierwszym elementem projektu będzie jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych (gminnych i powiatowych), oraz reprezentujących lokalne środowiska organizacji pozarządowych, pn. SKUTECZNE INSTRUMENTY ANGAŻOWANIA OBYWATELI W REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH, poświęcone takim zagadnieniom aktywności obywatelskiej jak: obszary realizacji zadań publicznych, budżet partycypacyjny, regranting, inicjatywa lokalna. Ponadto, na szkoleniu zostaną zaprezentowane dobre praktyki obejmujące powyższe mechanizmy.


  Szkolenie będzie rozpoczynało kompleksową ofertę współpracy z samorządami lokalnymi i działającymi na ich terenie organizacjami pozarządowymi, obejmującą:

  1. warsztaty lokalne - na poziomie poszczególnych gmin,
  2. doradztwo tematyczne (indywidualny coaching).

  Jednodniowe szkolenia odbędą się w trzech lokalizacjach województwa warmińsko - mazurskiego: w Kamionce k/Nidzicy, w Dobrym Mieście, w Ełku.


  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Gmin do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 22 września 2015 roku w Dobrym Mieście (Ranczo w Dolinie, ul. Łużycka 44), w godzinach 9.30 - 15.30.


  Poniżej załączono ramowy program szkolenia oraz deklaracja udziału w projekcie. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 18 września 2015 roku, mailowo na adres: warminskizakatek@wp.pl lub faxem 896160058.


  W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
  Agnieszka Wolf, Małgorzata Ofierska 89 616 00 58 • Ramowy program szkolenia
 • Deklaracja udziału w projekcie

 • 15.09.2015r.


  Wspólnie twórzmy nową Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru LGD "Południowa Warmia" !!


  Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych we wszystkich Gminach członkowskich LGD, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, mieszkańców do włączenia się w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Południowa Warmia" spotkania mają na celu dokonanie diagnozy potrzeb, przedstawiania Państwa opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020. Zachęcamy do pracy w zespole roboczym pracującym nad strategią!


  W każdej z gmin odbędzie się spotkanie, do udziału w których zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców oraz przedsiębiorców.


  Terminy i miejsca spotkań:

  Lp. Nazwa Gminy Termin spotkania wraz z
  godzinami spotkania
  Miejsce spotkania (adres)
  1. Gietrzwałd 02.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Centrum Edukacji i Promocji,
  Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd
  2. Biskupiec 03.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Biskupiecki Dom Kultury,
  ul. Matejki 5, 11-300 Biskupiec
  3. Kolno 08.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie,
  11-311 Kolno
  4. Olsztynek 09.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Urząd Miejski w Olsztynku,
  ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
  5. Purda 10.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Ochotnicza Straży Pożarna w Purdzie,
  11-030 Purda
  6. Stawiguda 15.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Urząd Gminy Stawiguda,
  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
  7. Pasym 16.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Miejski Ośrodek Kultury,
  ul. Rynek 10A, 12-130 Pasym
  8. Barczewo 17.09.2015 r.
  godz. 16.30-18.30
  Ochotnicza Straż Pożarna,
  ul. Olsztyńska 5, 11-010 Barczewo

  Przewidywany czas trwania spotkania - 2 godziny.

  Spotkania będą dotyczyły w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR i wskaźników.

  Program spotkań związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla gmin Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda:

  1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju.
  2. Praca nad oceną potencjału LGD, w tym analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków - celów rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020.

  3. Podsumowanie, wnioski.

  Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.

  Bez Państwa zaangażowania, opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe.


  Dla celów organizacyjnych uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach pod numerem telefonu 89 674 04 85 lub mailowo na adres: lgd@poludniowawarmia.pl. Pod wskazanym numerem telefonu można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat spotkań.

  Zapraszamy!
  W imieniu Zarządu
  Lokalnej Grupy Działania
  Stowarzyszenia "Południowa Warmia"
  Tomasz Piłat


  10.08.2015r.  ZMIEŃ NAM NAZWĘ!!

  Szanowni Państwo!

  LGD "Południowa Warmia" w ostatnim czasie przyjęła dwóch nowych członków: Gmina Gietrzwałd i Gmina Pasym. Pożegnała się z nami natomiast Gmina Sorkwity. Od tej pory Stowarzyszenie będzie działać na obszarze 8 gmin tj.: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda i Stawiguda. W związku z powiększeniem obszaru działania Stowarzyszenia na gminy, które znajdują się na Mazurach (poniżej mapka obszaru LGD " Południowa Warmia" wraz z zaznaczoną granicą Warmii i Mazur) na ostatnim Walnym Zebraniu Członków padł wniosek o zmianę nazwy naszego Stowarzyszenia. Nowa nazwa miałaby odzwierciedlać wszystkich obecnych członków.


  W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii o zmianie nazwy oraz o przesłanie nam na maila: lgd@poludniowawarmia.pl, swoich propozycji do 18 sierpnia 2015 roku.
  20.07.2015r.  VIII Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy

  W zeszłą sobotę, 4 lipca, odbył się VIII Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach. Celem wydarzenia było podniesienie atrakcyjności turystycznej terenów południowej Warmii, jako miejsca o bogatej i wartościowej tradycji, wspieranie promocji lokalnej oferty turystycznej (w tym zwłaszcza turystyki wiejskiej i turystyki aktywnej) oraz podwyższenie świadomości i wiedzy wśród lokalnej społeczności dotyczącej walorów kulturowych i turystycznych Warmii. Kiermas rozpoczął się mszą w kościele w Butrynach. Była ona koncelebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Wojciech Ziembę, Arcybiskupa Koadiutora Józefa Górzyńskiego oraz proboszcza parafii w Butrynach ks. kan. mgr Jan Pietrzyka. Następnie wszyscy obecni przeszli na Szlak Biskupów aby być świadkami odsłonięcia kolejnych głazów upamiętniających Biskupów Warmińskich. Po uroczystościach na Alei Biskupów goście wrócili do Wrót, gdzie odbyła się inscenizacja powitania biskupa Ignacego Krasickiego na Warmii. W wydarzeniu wzięli udział aktorzy z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz wolontariusze z ośrodka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Bałdach. Część rozrywkową rozpoczął występ Koła Gospodyń Wiejskich „Szczęściary” ze Szczęsnego. Następnie atmosferę podgrzała kapela ludowa Węgojska Stróżka z Węgoja. Wieczorem zagrały dwie gwiazdy - zespół Tuhaj-Bej oraz Future Folk. Podczas trwania Kiermasu goście mogli oglądać pokazy rzemiosła oraz odwiedzać stoiska promocyjne Powiatu Olsztyńskiego, Lasów Państwowych, Agencji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego z Olsztynka. Na placu można było także nabyć wyroby lokalnych rękodzielników i rzemieślników. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 21 000 zł.


  08.07.2015r.  NOWE DANE KONTAKTOWE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE "POŁUDNIOWA WARMIA"


  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"
  Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo
  tel./fax 89 674 04 85
  e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl
  NIP: 739-36-37-607, REGON: 280221505, KRS: 0000283938
  Biuro czynne od wtorku do czwartku w godzinach: 08:00-13:30


  Biuro terenowe LGD PW
  Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd
  tel./fax 89 527 06 25
  Biuro czynne poniedziałek i piątek w godzinach: 08:00-13:30


  Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie
  Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd
  tel./fax 89 527 06 25
  e-mail: biuro@lgrpo.pl
  NIP: 739-377-59-99, REGON: 280478121, KRS: 0000344996


  30.06.2015r.
  15.06.2015r.  ZAPRASZAMY NA IV FORUM LIDERÓW POŁUDNIOWEJ WARMII

  Osoby aktywne, działające na rzecz swoich „małych ojczyzn”, angażujące się w pracę społeczną na obszarze Południowej Warmii z dziećmi, młodzieżą czy osobami starszymi, chcące nawiązać nowe kontakty i dowiedzieć się więcej na temat sposobów realizacji działań lokalnych, mające pomysły na nowe inicjatywy zapraszamy do udziału w IV Forum Liderów Południowej Warmii, które odbędzie się 27-28 czerwiec 2015 r. w Gospodzie Kamyki (Purda 130, 11-030 Purda).

  W programie forum (sobota od godz. 11:00 do niedzieli do godziny 13:30) przewidziano warsztaty, dyskusje, prace w grupach oraz dyskusje nad kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

  Osoby chętne bardzo prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres lgd@poludniowawarmia.pl do dnia 17.06.2015 r. Formularz zgłoszenia oraz program w załączeniu. Wszelkich informacji na temat Forum udziela Iwona Hudź na numerami telefonów 89 674 04 85 lub 503 16 96 33.

  Udział jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały. Dojazd uczestników do miejsca spotkania na koszt własny. Maksymalnie 3-4 osoby z jednej organizacji.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  08.06.2015r.  Dwa zadania zlecone Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsk0-Mazurskiego dla LDG!

  Z przyjemnością informujemy, iż zostaliśmy wybrani do realizacji dwóch zadań publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  Pierwszym zadaniem jest „VIII Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach. Kiermas, jako impreza cykliczna, ma za zadanie: podnieść atrakcyjność turystycznej terenów południowej Warmii, jako miejsca o bogatej i wartościowej tradycji, wspierać promocję lokalnej oferty turystycznej (w tym zwłaszcza turystyki wiejskiej i turystyki aktywnej) oraz podwyższać świadomość wśród lokalnej społeczności i wiedzy dotyczącej walorów kulturowych i turystycznych Warmii. Jak co roku z przyjemnością angażujemy się w te szczytne cele. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 21 000 zł.

  Drugim zadaniem jest „Oznakowanie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – Gmina Olsztynek”. Poprzez realizację tego zadania chcemy umożliwić szerszy dostęp do informacji o wydarzeniach I Wojny Światowej, pogłębić wiedzę historyczną mieszkańców jak i turystów odwiedzających gminę Olsztynek a ponadto przybliżyć wszystkim zainteresowanym temat złożoności dziedzictwa historycznego. Wiele miejsc, tak ważnych historycznie dla nas, jest ciągle schowanych za mgłą zapomnienia. Wstawienie tablic informacyjnych w 4 językach: polski, angielski, niemieckim i rosyjskim, mamy nadzieję, że pozwoli tą mgłę nieco rozrzedzić. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 10 000 zł.


  04.05.2015r.


  WSZYSTKIE WCZEŚNIEJSZE ARTYKUŁY W ZAKŁADCE --ARCHIWUM--

   
  Strony partnerskie